Termes i condicions

POLÍTICA D’ENTRADES

La compra d’una entrada a través del lloc web representa l’acceptació de les següents condicions:

 1. El comprador és l’únic responsable de la custodia de la seva entrada. En cas de duplicacions d’entrades amb codis de barres idèntics només es considerarà vàlida la primera entrada presentada, i en cap cap es permetrà entrar a qui posteriorment intenti accedir al recinte amb la mateixa entrada.
 2. L’organització declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida en els punts de venda oficials: Oficines de Turisme de Calonge i Sant Antoni o https://reserves.calongeisantantoni.cat
 3. Un cop adquirida l’entrada, únicament es cambiarà o es retornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. En aquest cas qui hagi adquirit l’entrada podrà demanar la devolució de l’import en el termini de 15 dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma que especifiqui l’organització. La impossibilitat d’assistir a l’espectacle per causes alienes a l’organització no serà motiu per sol·licitar la devolució de l’import de les entrades.
 4. La direcció es reserva el dret a modificar el programa si algun fet aliè a la seva voluntat ho fes imprescindible.
 5. En cas de que es cancel·li l’espectacle per motius de força major, l’organització podrà modificar la data de l’actuació, i en aquest cas serà vàlida la mateixa entrada. En aquest cas, s’oferirà al comprador una entrada igual a la que va adquirir. En cas de no poder assistir a l’espectacle en la nova data, el comprador podrà demanar la devolució de l’import de l’entrada en el termini de 15 dies des de l’anunci de la modificació de la data de l’espectacle.
 6. La possessió i compra de les entrades no dona dret al seu propietari, o a tercers, a utilitzar les mateixes amb fins publicitaris, concursos, sortejos, regals, etc. L’incompliment d’aquest punt obligarà l’anunciant i/o usuaris no autoritzats a fer front als danys i perjudicis que es puguin ocasionar, i faculta a l’organització a anul·lar les entrades utilitzades amb tals fins.
 7. Qualsevol entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament, autoritzarà a l’organització a no permetre l’accés al portador de l’entrada, sense tenir aquest cap dret a la devolució del seu import.

Pel que fa a l’espectacle:

 1. L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa artístic de l’espectacle, això com la data i/o hora de la funció.
 2. Es prohibeix fer fotografies i/o vídeos dels espectacle sense l’autorització expressa de l’organització.
 3. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat Intel·lectual derivats de l’espectacle.
 4. No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començada la funció.
 5. No es permet fumar a l’interior del recinte, ni accedir-hi amb menjar ni beguda.
 6. L’organització es reserva el dret d’admissió.
 7. El portador d’una entrada accepta que es realitzi un registre segons la llei, al accedir al recinte amb l’únic fi de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, pel que en cas de negar-s’hi quedarà denegat l’accés al recinte.
 8. És necessari conservar l’entrada de l’espectacle fins al final de la funció.
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni